top of page

Cesta k pravému Já

Největší zátěž, kterou v sobě může člověk nést životem, je strach a úzkost z toho, že nesmí být takový, jaký skutečně je.  Každý jsme tvůrcem svého života a jen na nás záleží, jaký ten život bude. 

Žiješ šťastný život?

Kde se v tobě vzala představa, jak vypadá šťastný život?

A je to opravdu tvá představa?

Je zajímavé si uvědomit, že jsme ji získali od rodičů, učitelů a dalších vychovatelů.

A někdy tyto představy jiných překryjí naše skutečná přání...

Moje služby

Při hledání vašeho vlastního Já využívám metody osobního rozvoje, hlubinné přestrukturace či psychosomatiky. Prací na sobě si můžete zlepšit život, zbavit se problémů a podpořit své zdraví.

osobní rozvoj, Mgr. Pavla Sabolová
hlubinná přestrukturace, Mgr. Pavla Sabolová
psychosomatika, Mgr. Pavla Sabolová

Pomáhám řešit osobní problémy, vztahové problémy, zdravotní příznaky, problémy se sebehodnotou, obavy, nejistoty, strachy, stres.

Simona

"Více jak roční terapie a práce na sobě samé mi dala nadhled nad životními situacemi, které mě uváděly do pocitů úzkostí až depresí. Znovuotevřením a následným zpracováním svých negativních zážitků z dětství došlo k velkému uvolnění mého nitra. Díky paní Pavle se cítím volnější a svobodnější. Pochopila jsem, že jedinou lásku v životě musím mít sama k sobě. Cítím také velkou vděčnost za její myšlenky a postřehy, někdy až nad rámec terapie. Děkuji."

Můj příběh

Teprve osobní zkušenost mě utvrdila v tom, že náš životní příběh a naše zdraví jsou odrazem našeho vnitřního nastavení, které se formuje od útlého dětství. Ten, kdo se rozhodne odhalit své vnitřní nastavení a prozkoumat své dětství, má příležitost poznat sám sebe a kráčet svou cestou. 

Foto Mgr. Pavla Sabolová

Mgr. Pavla Sabolová

28. října 34, Ostrava 2

+420 731 617 662

bottom of page